Demir Çelik

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

KAPTAN olarak hedefimiz,

Gelişen çağın teknolojik imkanlarından mümkün olan en yüksek seviyede yararlanarak mevzuat ve ilgili standartlar çerçevesinde yürütülmesi gereken tüm işlemlerin ve firmaya özel çalışan süreçlerin erişilebilir, güvenli ve bütünlüğünden emin olunan sistematik bir yapıda iç ve dış paydaşlar ile birlikte uygun şekilde yürütülmesidir.
Kurumun sahip olduğu dijital veya yazılı tüm bilgilerin uygun şekilde saklanması, oluşabilecek bilgi güvenliği risklerinin özveri ile hesaplanarak önüne geçilmesi, sürekli eğitimin ön planda tutularak iç ve/veya dış paydaşlar için farkındalık yaratılması, yasa ile belirlenen özel bilgilerin sağlıklı şekilde saklanmasının benimsenmiş bir değer olması ve bu hususta tedbirlerin alınması planlanmaktadır. Tüm çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin bu bilinçle hareket etmesi için gereken önem ve efor kesinlikle sarf edilecektir.
Bu amaçla; Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi, Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı, Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmeyi,Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmeyi, Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,

TAAHHÜT EDERİZ.

Yönetim Kurulu Başkanı
YAŞAR KAPTAN ÇEBİ
15.12.2015

EYS-BGP-010